2012-02-16 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
herb_100x100 w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie

 

do spraw gospodarki komunalnej i inwestycji

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko,
nie została zatrudniona żadna osoba.

Wójt Gminy
/-/ Barbara Kamińska