2022-05-25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Wioleta Zawolska zamieszkała w Suchym Dębie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.

Wójt
Henryka Król