2017-07-13 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie
do spraw gospodarki odpadami i transportu

herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany  został Pan Marcin Raczkiewicz z miejscowości Grabiny-Zameczek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrany kandydat spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.