2015-04-24 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie do spraw kultury, sportu i współpracy z innymi podmiotami
herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana  została Pani Olga Jankowska z Koźlin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym. więcej