2017-07-13 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie
do spraw obywatelskich

herb_100x100

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:
Do naboru przystąpiła jedna osoba, która spełniała wymagania formalne, osoba ta przystąpiła do testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pracodawca nie podjął decyzji o zatrudnieniu kandydatki. Wobec powyższego konkurs nie został rozstrzygnięty.