2019-11-07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie
do spraw ochrony środowiska, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych
(OB.2110.7.7.2019)
herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Agata Żemetro z miejscowości Juszkowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.

/-/Wójt Gminy
Henryka Król