2018-04-06 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie
do spraw organizacyjnych i obsługi rady gminy

herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana  została Pani Izabela Rokicka z miejscowości Juszkowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrany kandydat spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.