2020-03-11 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie
do spraw oświaty
(OB.2110.2.5.2020)
herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Wioleta Kułaga z miejscowości Suchy Dąb.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.

/-/Wójt Gminy
Henryka Król