2019-10-21 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie
do spraw oświaty
(OB.2110.6.14.2019)
herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Aneta Nowak-Tymińska z miejscowości Gdańsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.

/-/Wójt Gminy
Henryka Król