2012-03-05 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
herb_100x100

 do spraw gospodarki komunalnej i inwestycji

Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został Pan Marek Sawicki z Pruszcza Gdańskiego.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.Więcej