2012-03-15 Informacja o żłobkach
zlobek Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło pierwszy etap prac nad stroną internetową zawierająca informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Strona funkcjonuje pod adresem: www.zlobki.mpips.gov.pl

Strona adresowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadza żłobki lub kluby dziecięce lub chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). więcej