2011-10-25 Informacja w sprawie budowy gazociągu relacji Kolnik-Gdańsk
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie informuje, iż generalnym wykonawcą budowy gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4MPa relacji Kolnik-Gdańsk jest ZRUG Sp. Z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-480), ul. Gdyńska 45, Inwestor: Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

Więcej informacji można uzyskać od kierownika budowy Pana Patryka Kałużnego tel. 694 415 637 bądź: kierownika kontraktu Pana Krzysztofa Rejniak tel. 604 208 008