2011-10-28 Informacja w sprawie prądu
herb_100x100

W związku z awarią linii wysokiego napięcia część mieszkańców Gminy tj. w miejscowościach Koźliny i Grabiny-Zameczek do dnia 29 listopada br. może być pozbawione dostaw energii elektrycznej.

 

Wójt Gminy
/-/ Barbara Kamińska