2016-02-25 Informacja w sprawie przeprowadzonej w 2015 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

W związku z przeprowadzoną w 2015 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Suchy Dąb. Informuję, że w dniu 11 lutego 2016 r. Starosta Gdański przekazał do publikacji ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Zaleca się osobom zainteresowanym śledzenie w wspomnianym wyżej publikatorze.

Do pobrania: ogłoszenie Starosty Gdańskiego