2013-06-14 Informacja w sprawie świadczeń opiekuńczych
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych” czyli obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego czyli specjalnego zasiłku opiekuńczego, aby otrzymać te świadczenia również po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz.
Wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności wypłaty świadczeń opiekuńczych po 30 czerwca 2013 r.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.

Kierownik GOPS
Mirosława Dombrowska