2014-10-27 Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zawiadamiam, że spis wyborców Gminy Suchy Dąb sporządzony do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Suchy Dąb, Rady Powiatu Gdańskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Wójta Gminy Suchy Dąb, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Suchy Dąb – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ulica Gdańska nr 17, pokój nr 6 w dniach od 27 października 2014 roku do dnia 7 listopada 2014 roku  w godzinach pracy urzędu. więcej

Do pobrania: Wniosek u udostępnienie spisu wyborców