2020-01-20 Informacja z otwarcia ofert - Roboty budowlane - Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska gminnego w miejscowości Osice, gmina Suchy Dąb (ZP.271.04.2019)
herb_100x100

Numer postępowania ZP.271.04.2019

Typ postępowania Postępowanie PZP

Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczonywięcej