2018-10-11 Informuję, że nastąpiła zmiana kadry zarządzającej projektem Uniwersytet Przedszkolaka
herb_100x100

Kierownik projektu Pani Zdzisława Kruszczyńska
Z-ca kierownika projektu Pani Dorota Sudenis

Bardzo proszę wszelkie sprawy i pytania związane z realizacją projektu kierować do kardy zarządzającej projektem.