2012-07-10 Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+
pup gdynia

Fundacja Gospodarcza w Gdyni przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową rozpoczyna realizację projektu innowacyjnego

„Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej
osób 50 +”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. więcej