2016-03-01 Jest już dostępny nowy, nieoprocentowany kredyt dla producentów rolnych
arimr

Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Kredyty takie dostępne są, na razie, w trzech bankach współpracujących z ARiMR. Są to:

1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze),
3. SGB-Bank S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze).

Agencja oczekuje, że pozostałe cztery banki: Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.; Raiffeisen Bank Polska S.A.; Bank Zachodni WBK S.A. i Pekao S.A. wkrótce podpiszą stosowne aneksy oferujące rolnikom taki kredyt. więcej