2016-02-29 Kampania informacyjna dotycząca zasad postępowania w przypadku grypy sezonowej
strzykawka

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie standardów wyposażenia i zasad postępowania w przypadku grypy sezonowej funkcjonariuszy i pracowników służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.więcej