2014-06-05 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Grabiny-Zameczek - uzgodnienia projektu
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie informuje, że rozpoczęły się prace nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek.
W związku z powyższym w dniach od 9 czerwca 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. na terenie miejscowości Grabiny-Zameczek będą prowadzone przez Projektanta Panią Eleonorę Puzo uzgodnienia projektu sieci kanalizacji sanitarnej z właścicielami nieruchomości.  
Osobom nieobecnym w domach będzie zostawiona informacja z kontaktem do Projektanta w celu ustalenia spotkania na dogodny dzień i godzinę.
W celu indywidualnego umówienia się na spotkanie uzgadniające z Panią Projektant prosimy zadzwonić pod numer telefonu 509 092 618.