2014-07-03 Karty parkingowe dla niepełnosprawnych - nowe zasady
godlo

Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej lub siedzibę placówki (wykaz zespołów poniżej).

Ważne: 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.  więcej