2012-04-20 Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
herb 100x100

Powołuje się Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w okresie 26.01 - 13.02.2012r. na terenie gminy Suchy Dąb w następującym składzie: 

1. Maciej Górski - przewodniczący, pracownik Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
2. Adam Debert - członek, przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej;
3. Marian Kowalski - członek, przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej;
4. Grażyna Holender - członek, pracownik Urzędu Gminy w Suchym Dębie.wiecej