2013-08-14 Komunikat ALTVATER
herb_100x100 1 lipca  br. wszedł w życie nowy system gospodarki odpadami zgodnie z  którym   to  gminy  przejęły  odpowiedzialność  za   odbiór  i   zagospodarowanie odpadów. Gmina Suchy Dąb wspólnie z wyłonionym w przetargu operatorem, firmą Altvater Piła, podejmuje wszelkie działania, aby system mógł działać bez zakłóceń.
Realizacja zadań nałożonych na firmy wywozowe oraz złożoność organizacyjna przedsięwzięcia w tak krótkim czasie spowodowała szereg zdarzeń, których nie mogliśmy przewidzieć. Jednakże dzięki współpracy z pracownikami Urzędu Gminy oraz pomocy sołtysów sytuacja stopniowo się normalizuje.
Serdecznie przepraszamy mieszkańców za jakiekolwiek niedociągnięcia z naszej strony. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były świadczone na odpowiednim   poziomie,   satysfakcjonującym   wszystkie   strony  biorące   udział w organizacji nowego systemu.
Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom gminy, którzy zadeklarowali się i segregują odpady. Racjonalne postępowanie z odpadami jest w ogólnospołecznym interesie, aby nie tylko osiągnąć odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu, ale również w trosce o ochronę środowiska. (skan pisma)