2012-01-05 Komunikat dla osób prowadzących działalność gospodarczą
herb_100x100 Dnia 30 grudnia 2011 roku Urząd Gminy w Suchym Dębie, działając zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przekazał bazę przedsiębiorców (aktywnych i zawieszonych) prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Wójta Gminy Suchy Dąb, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG. więcej