2012-11-29 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
pis

W związku z kolejnymi przypadkami zgonów w Republice Czeskiej spowodowanych spożyciem alkoholu metylowego, Główny Inspektor Sanitarny ponownie przestrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia.

Prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przełomie września i października liczne kontrole nie wykazały skażenia alkoholu znajdującego się w oficjalnym obrocie w Polsce. Jednak w badaniach alkoholu przywiezionego indywidualnie z Czech i przekazanego do badań przez osoby prywatne do badania w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono w kilku przypadkach przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanolu.

Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego 4-15 ml; dawka śmiertelna minimalna to tylko 30 ml.

Objawy zatrucia alkoholem metylowym: W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Nudności, wymioty, bóle brzucha. Spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca, zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.