2012-10-09 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
pis

Główny Inspektor Sanitarny uchylił 9 października zakaz wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych powyżej 20 proc. pochodzących z Republiki Czeskiej .
Od momentu wydania tej decyzji, tj. od 16 września br. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali prawie 70 tys. punktów handlowych, zabezpieczyli ponad 175 tys. butelek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej. Przebadano ponad 600 próbek. Przebadane próbki pochodzące z legalnego alkoholu nie zawierały metanolu w stężeniu przekraczającym obowiązujące normy.
Zgodnie z oficjalną informacją, przekazaną do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez czeskie Ministerstwo Rolnictwa, wyniki śledztwa policyjnego i ustaleń innych organów kontrolnych wskazują, że przedmiotem legalnego eksportu były wyłącznie bezpieczne alkohole pochodzące z legalnej produkcji.
W badaniach alkoholu przywiezionego indywidualnie z Czech i przekazanego do badań przez osoby prywatne do badania w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono w kilku przypadkach przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanolu. W związku z tym, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed nabywaniem i spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia. Spożywanie takiego alkoholu wiąże się z ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia, utratą wzroku, a nawet śmierci.