2015-05-29 Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 maja 2015 roku

herb_100x100

w sprawie trybu  zgłaszania Radzie Gminy Suchy Dąb kandydatów na ławników  na kadencję 2016-2019.

Do pobrania:
Komunikat
Karta Zgłoszenia
Oświadczenie
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego

 

w sprawie trybu zgłaszania Radzie Gminy Suchy Dąb kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019