2017-09-07 Komunikat w sprawie jakości wody w miejscowości Suchy Dąb w gminie Suchy Dąb (07.09.2017)
ecol-unicon

Monitoring wewnętrzny:

1. Monitoring kontrolny w ramach harmonogramu wewnętrznego:

W dniu 18 sierpnia pobrano próby wody uzdatnionej u Odbiorcy (Sklep Steblewo i Wróblewo 17)

Sprawozdanie 329878/17/GDY z dnia 24 sierpnia – Wróblewo 17 - Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 329879/17/GDY z dnia 24 sierpnia – Steblewo Sklep Spożywczy - Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

2. W ramach dodatkowych badań Ecol – Unicon wykonał:

W dniu 24 sierpnia pobrano próby wody uzdatnionej z SUW Ostrowite i u Odbiorcy (Gdańska 17).

Sprawozdanie 615/KZ/2017 z dnia 28 sierpnia -  SUW Ostrowite - Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 617/KZ/2017 z dnia 28 sierpnia - Odbiorca (Gdańska 17) z dnia 28 sierpnia – 3 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

W dniu 28 sierpnia pobrano próby wody uzdatnionej z SUW Ostrowite i u Odbiorcy (Gdańska 54/1).

Sprawozdanie 627/KZ/2017 z dnia 30 sierpnia SUW Ostrowite – Bakterie grupy Coli2 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 629/KZ/2017 z dnia 30 sierpnia Odbiorca (Gdańska 54/1) - Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

W dniu 29 sierpnia pobrano próby wody uzdatnionej z SUW Ostrowite i u Odbiorców (Sportowa 63A, Gdańska 54/1, Gdańska 17)

Sprawozdanie 645/KZ/2017 z dnia 31 sierpnia SUW Ostrowite Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 647/KZ/2017 z dnia 31 sierpnia Odbiorca (Sportowa 63A) -  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 649/KZ/2017 z dnia 31 sierpnia Odbiorca (Gdańsk 54/1) -  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 651/KZ/2017 z dnia 31 sierpnia Odbiorca (Gdańska 17) -  Bakterie grupy Coli3 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

W dniu 29 sierpnia pobrano próby wody uzdatnionej z SUW Ostrowite i u Odbiorców (Sportowa 63A, Gdańska 54/1, Gdańska 17)

Sprawozdanie 346832/17/GDY z dnia 1 września SUW Ostrowite Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 346830/17/GDY z dnia 1 września Odbiorca (Sportowa 63A) -  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 346829/17/GDY z dnia 1 września Odbiorca (Gdańsk 54/1) -  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Sprawozdanie 346828/17/GDY z dnia 1 września Odbiorca (Gdańska 17) -  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml), Escherichia Coli 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

Monitoring Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim

Sprawozdanie 1205/521/17 z dnia 4 września SUW Ostrowite Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml),

Sprawozdanie 1206/521/17 z dnia 4 września Odbiorca (Steblewo sklep) -  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml),

Sprawozdanie 1204/521/17 z dnia 4 września Odbiorca (Wróblewo 17) -  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml),

Sprawozdanie 1203/521/17 z dnia 4 września Odbiorca (Gdańska 17) -  Bakterie grupy Coli – 0 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml),

Wszelkie czynności w zakresie podejmowanych działań były każdorazowo i na bieżąco konsultowane z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszczu Gdańskim. Na podstawie wstępnych wyników analiz próbek wody ustalano na bieżąco dalsze czynności oraz zakresy i częstotliwości kolejnych badań.

Zgodnie §17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. Nr 2015 poz 1989] organem decyzyjnym w zakresie ograniczeń w przydatności do spożycia jest Właściwy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Nie otrzymano decyzji od Właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o unieruchomieniu wodociągu ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne.

Do pobrania:
Sprawozdanie z badań z dnia 4 września 2017 r.


herb Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia na telefon zainstaluj aplikację EcoHarmonogram 
lub zapisz się do powiadomień SMS