2022-04-01 Komunikaty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim
pis

1) Komunikat z dnia 31.01.2021 r. dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb,

2) Komunikat z dnia 17.02.2021 r. dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, będący uzupełnieniem komunikatu z dnia 31.01.2022 r.,

3) Informacja z dnia 18.03.2022 o stwierdzeniu przydatności na warunkach przyznanego odstępstwa w odniesieniu do zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.