2013-10-07 Konferencja - "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska"
podr

Konferencja skierowana jest do:
rolników, mieszkańców wsi, przedstawicieli samorządów lokalnych i wojewódzkich, loklanych przedsiębiorców, instytucji lokalnych zainteresowanych tematem biogazowni, grup producenckich, media lokalne, potencjalni inwestorzy.

Celem konferencji jest:
- podniesienie świadomości mieszkańców wsi, rolników, władz lokalnych i innych regionalnych instytucji z zakresu biogazowni;
- przedstawienie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych inwestycji biogazowych
-prezentacja dobrych praktyk i przełamanie schematów, jakie wokół tematu biogazowni istnieją w społeczeństwie
- przedstawienie specjalistów ds. OZE działających w WODR, wyszkolonych w ramach projektu, poinformowanie o funkcjonowaniu 314 Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE i przedstawienie sposobu ich działania
- stworzenie możliwości spotkania mieszkańców wsi, rolników i władz lokalnych z inwestorami oraz zainteresowanie tematem biogazowni mediów lokalnych;
- rozpowszechnienie materiałów dydaktycznych stworzonych w ramach projektu w tym publikacji „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska"więcej