2014-04-14 Konkurs - "Piękna Wieś Pomorska 2014" (15.05.2014)
podr

Rozpoczyna się już 21. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska 2014. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś" i „Zagroda" w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 15 maja 2014 r.

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2014 są:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego
  • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku więcej