2018-07-03 Konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY (15.07.2018)
akumulator spoleczny

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.
Nabór wniosków trwa do 15 lipca 2018.
Dla dotacji na rozwój młodych organizacji nabór trwa do 15 sierpnia 2018.
Projekty mogą być realizowane od 15 sierpnia do 15 grudnia 2018.
Dla dotacji na rozwój młodych organizacji realizacja może rozpocząć się 15 września 2018.
Do zdobycia do 5000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub rozwój Waszej organizacji!więcej

 

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2018 r.