2012-09-26 Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy
praca mgr

Uwaga ! Termin nadsyłania prac przedłużony do 22 października 2012 r.

W kwietniu 2012 roku ruszyła kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Tematyka prac magisterskich obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak: polityka rynku pracy, działalność instytucji rynku pracy, aktywizacja zawodowa i jej efektywność, zawodoznawstwo, kształcenie na potrzeby rynku pracy, dyskryminacja na rynku pracy, migracje za pracą.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 czerwca 2011 r. do 22 października 2012 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określono w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej http://www.wup.gdansk.pl/konkursmgr/

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane na łamach biuletynu „Kurs na pracę" wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. więcej