2014-05-08 Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy
wup gda

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 22 października 2014 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.
Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe:

I stopnia – laptop,
II stopnia – tablet,
III stopnia – cyfrowy aparat fotograficzny.

Fragmenty prac laureatów, za zgodą autorów, zostaną opublikowane na łamach biuletynu „Kurs na pracę”, wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a także zamieszczone na stronie internetowej www.wup.gdansk.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 października 2014 r.
więcej