2011-12-16  Konkurs na stanowisko Kierownika GZOZ w Suchym Dębie
herb_100x100

Do konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego zakładu opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria :

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania, obowiązków kierownika,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.  Więcej