2012-11-22 Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej
herb_100x100 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2014 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Krzywym Kole. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.