2012-05-16 Konkurs ogólnopolski "ROLNIK FARMER ROKU" - XIX Edycja
podr

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zachęca rolników z terenu województwa pomorskiego do udziału w konkursie pt: ROLNIK FARMER ROKU

organizowanym przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU", pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych i Rektora Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Patronat medialny nad Konkursem objęli: Program 1 Telewizji Polskiej oraz Grupa medialna Polska Prasa Rolnicza.

Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa.więcej