2011-12-15 Konsultacje społeczne
herb_100x100

ZARZĄDZENIE NR 104.2011 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 12 grudnia 2011 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2012 rok" Więcej

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2012 rok", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Więcej

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i opinii na „Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2012 rok", stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Więcej