2017-11-06 Konsultacje społeczne (09.11.2017)
herb_100x100

Zarządzenie nr OB.0050.258.2017 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok” więcej