2015-11-18 Konsultacje społeczne (13-23.11.2015)
herb_100x100

Zarządzenie nr OB.0050.82.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok” więcej