2019-12-18 Konsultacje społeczne (17-27.12.2019)
herb_100x100

Zarządzenie Nr SSP.0050.125.2019 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 więcej