2018-11-05 Konsultacje społeczne (19.11.2018)
herb_100x100

Zarządzenie Nr OB.0050.327.2018 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok” więcej