2015-08-13 Konsultacje społeczne w Gminie Suchy Dąb
trzy krajobrazy

Szanowni Państwo! Przypominamy, że już w ten poniedziałek 17 sierpnia w godzinach 12:00-16:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb odbędzie się kolejne z serii spotkań konsultacyjnych: RAZEM BUDUJEMY LSR. Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” przystąpiła do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która wyznaczy nowe cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Ważnym elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory – publiczny, gospodarczy i społeczny. Przyszła strategia rozwoju w dużej mierze ukierunkowana będzie na tworzenie miejsc pracy i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ale również powinna zaspokajać potrzeby mieszkańców obszaru i rozwiązywać istniejące problemy.
    Zapraszamy na spotkania konsultacyjne liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin i organizacji pozarządowych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń. Harmonogram spotkań i więcej szczegółów na naszej stronie internetowej: http://trzykrajobrazy.pl/razem-budujemy-lsr/ Zachęcamy wszystkich do pozostawiania komentarzy.
Spotkanie: Suchy Dąb, Urząd Gminy ul. Gdańska 17, 17 sierpnia 2015 r., godz. 12:00-16:00
Do pobrania: Harmonogram spotkań, Program spotkania konsultacyjnego