2011-10-27  Korzystne dla rolników zmiany w zasadach udzielania kredytów
arimr Jednym z rodzajów pomocy jakiej ARiMR udziela rolnikom jest spłacanie za nich części zaciągniętego kredytu bankowego udzielanego na inwestycje w gospodarstwach. Jest to pomoc w ramach linii kredytowej o symbolu CSK (częściowa spłata kapitału). Teraz zasady korzystania z takiego kredytu będą dla rolników jeszcze bardziej atrakcyjne niż dotychczas. Przede wszystkim zwiększy się ponad dwukrotnie kwota kredytu jaką za rolnika może wpłacić do banku ARiMR. Zgodnie z wprowadzonymi ostatnio zmianami może ona wynieść teraz nawet 75 tys. złotych, podczas gdy wcześniej było to 33 tys. zł. Zwiększy się również poziom dofinansowania, dotychczas ARiMR mogła bowiem zapłacić za rolnika maksymalnie 22% wartości zaciągniętego w banku kredytu, a teraz będzie to aż 35%. Te bardzo korzystne dla rolników zmiany w zasadach udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału zostały wprowadzone przez Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja. Więcej