2015-04-25 Kryteria oceny prawidłowości wypełniania oświadczenia majątkowego
oswiadczenie majatkowe

Do pobrania:
Kryteria oceny prawidłowości wypełniania oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Radnego

Oświadczenie majątkowe wójta, z-cy wójta, sekretarza, skarbnika...