2014-05-15 Kto nie złoży wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2014 rok do 15 maja będzie miał obniżone należne mu płatności
arimr

Ponad 1,2 mln rolników złożyło do 14 maja w biurach powiatowych Agencji wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2014 rok. Spośród nich 657 tys. ubiega się również o wsparcie ONW, a 96 tys. o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Pracownicy ARiMR są bardzo dobrze przygotowani do obsługi rolników składających wnioski o przyznanie tegorocznych dopłat, dlatego cały proces przebiega bardzo sprawnie, a rolnicy są zadowoleni, że nie muszą czekać w kolejkach na złożenie dokumentów. Ponieważ można się spodziewać, że jeszcze ok. 300 tys. rolników złoży swoje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, 14 i 15 maja wszystkie biura powiatowe ARiMR będą czynne do godz. 22. W ten sposób Agencja chce też ułatwić rolnikom składanie wniosków o przyznanie tych dopłat w terminie pozwalającym na otrzymanie ich w pełnej wysokości.Więcej