2017-10-17 LGD "Trzy Krajobrazy" - informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
trzy krajobrazy

OGŁOSZENIE NR 8/2017 „Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaruwięcej

OGŁOSZENIE NR 9/2017 „Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatuwięcej

OGŁOSZENIE NR 10/2017 „Operacje polegające na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystycznąwięcej