2013-08-05 LGD Trzy Krajobrazy rozpoczyna kolejny nabór wniosków
trzy_krajobrazy

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań:Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwOdnowa i rozwój wsi oraz dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z gmin objętych zasięgiem LGD Trzy Krajobrazy, tj. gmin powiatu gdańskiego z wyłączeniem gminy Przywidz.

Aplikacje należy składać w terminie od 22 sierpnia do 13 września 2013 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”..porządek obrad